G� til forsiden
Viemose, Kalvehave  
 2005: Nabo tilbyder os hegn omkring vores ejendom. Vi takker nej.

2006, maj: Læhegn anlægges af nabo! Vi er klar over vi ikke kan gøre noget straks, og før lov at købe jord af nabo, så hegnet på den ene side rykkes fra 3 meter til 50 meter fra huset. Vi har ikke råd til at købe os til det samme på sydsiden, så her starter læhegnet 3-4 meter fra huset.

Naboen siger der ikke kommer læhegn på nordsiden - der gik dog ikke andet end 2 år, så rejste han skov på denne side. Inden havde vi taget konsekvensen af, at vi måtte undvære udsigten mod syd, derfor brugte vi ca. 250.000 kr. på at bytte om på stue og køkken. Stue nu mod nord, og køkken mod syd.

Indledende havde han spurgt, hvad vi havde tænkt at plante. Vi sagde hæk (hvilket han virkede fornærmet over). Det skal nævnes, at vores nabo er landmand og vi ligger omgivet af hans landbrugsjord på tre sider. Se skitser til højre...>

Vi har efterfølgende haft Skov- og Naturstyrelsen og Vordingborg teknisk forvaltning på besøg, samt talt med Hedeselskabet. Det eneste vi pt. kan komme med af juridiske krav, er om "tålelighedsgrånsen" overskrides med hensyn til træernes indvirkning på vores ejendoms tilstand. Det er nok mest det fysiske det drejer sig om.

Det mystiske ved det hele er, at vi ikke kunne se mht. skoven, at Amtet aldrig nogensinde, havde haft høringer inden der blev givet tilladelse til skov. Det skal nævnes, at det er fredskov uden offentlig adgang (vi vil hellere kalde det "ufredskov").

Vi spekulerede på, om ejendomsmægleren kunne gøres ansvarlig for manglende oplysning om skov - men hvor sku han kunne vide det. Alt er i øvrigt forsvundet fra Amternes hjemmesider efter Regionerne er opstået. Man føler sig virkelig lost og presset til at benytte advokat, bare for at kunne finde noget om, hvad der sker i disse hegns- og skovtilfælde.

Kan det være rigtigt, at man fra at have omgivelser med udsigt over vand, fjerne skove og marker, skal omgives af en 10 meter høj mur beliggende 5 meter fra vinduerne?

 

Inger & Jens Smidth
Balle Strandvej 10
Viemose
4771 Kalvehave

F�r hegnet

Efter hegnet

Foto fra maj 2011

 

Tilbage til beretningsoversigten >>